European Network Of Disaster Victims

Newsletter
HomeTraductions → powitanie

powitanie

W obliczu katastrofy, ofiary często czują się samotne, opuszczone i bezsilne. Misją SOS Katastrofy – Europejska Sieć Poszkodowanych w Kataklizmach jest utworzenie sieci wsparcia, która ma ułatwić wzajemną pomoc między poszkodowanymi w katastrofach i promować solidarność społeczną w odpowiedzi na takie tragedie. Większość europejskich katastrof ma ponadnarodowe implikacje.

Odpowiedzi poszczególnych narodów są wyjątkowo nieskuteczne, niesprawiedliwe, niesłuszne, a tym samym są skierowane przeciwko wspólnym interesom poszkodowanych w Europie.

Celem Sieci jest zapewnienie wysokich standardów wsparcia udzielanego ofiarom katastrof, a także zostać prekursorem w zapobieganiu zbiorowych ryzyk na poziomie europejskim.

Twórcy Sieci nie mają zamiaru zastępować lokalnych akcji istniejących już struktur. Sieć dąży do udziału w granicach istniejącego już systemu. W przypadku dużej, europejskiej katastrofy, Sieć może zapewniać koordynację tych działań.

Cele:

Sieć gromadzi środki pieniężne w przestrzeni międzynarodowej w imieniu poszkodowanych w katastrofach, które miały miejsce w krajach europejskich oraz obywateli europejskich, którzy są poszkodowanymi w katastrofach mających miejsce poza krajami Europy:

(a) By stworzyć grupę wzajemnego wsparcia dla europejskich poszkodowanych, w szczególności przez doradzanie im jakie są ich prawa, poprzez ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji;

(b) By zapewnić solidarność ofiar katastrof w Europie, w szczególności przez rozwój wysokiej jakości usługi i skuteczne wsparcie dla poszkodowanych w Europie;

(c) By reprezentować zbiorowy interes ofiar katastrof przed europejskimi instytucjami, m.in. przed Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Radą Europy, jak również przed wszelkimi międzynarodowymi organizacjami lub innymi podmiotami;

(d) By zapewnić dostęp do wysokiej jakości sprawiedliwości dla ofiar we wszystkich europejskich krajach;

(e) By promować sprawiedliwą i równą rekompensatę dla wszystkich poszkodowanych ofiar w Europie, bez względu na ich narodowość albo kraj w którym wydarzyła się katastrofa;

(f) By przyczynić się do poszukiwania przyczyn katastrofy i wziąć pod uwagę wszystkie konsekwencje i czerpać z nich naukę na przyszłość, w szczególności co do zbiorowego bezpieczeństwa;

(g) By wziąć udział we wszelkich działaniach lub debatach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwo i zapobiegania ryzyk występowania katastrof;

(h) By zachęcić, popierać, promować i rozwijać tworzenie narodowych struktur dotyczących pomocy poszkodowanym w katastrofach.

Email : contact@sos-catastrophes.eu

DISASTERS
All Disasters →